Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

PORTAL INFORMACYJNY MINISTERSTWA INWESTYCJI I ROZWOJU – "BUDOWLANE ABC"

Informujemy, że pod adresem https://budowlaneabc.gov.pl Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju  uruchomiło praktyczny portal informacyjny, którego celem jest zwiększenie świadomości i poszerzenie wiedzy obywateli w zakresie procesu inwestycyjno-budowlanego. Na portalu można znaleźć m.in. przygotowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju standardy projektowania budynków dla osób z niepełnosprawnościami, poradnik związany z wprowadzaniem na rynek wyrobów budowlanych, zagadnienia dotyczące charakterystyki energetycznej budynków oraz kwalifikacji zawodowych występujących w budownictwie i dziedzinach pokrewnych.
 Najważniejszym elementem portalu jest jednak interaktywny model budynku, który pozwoli na uzyskanie informacji o procedurach wymaganych przy realizacji rożnego rodzaju zamierzeń budowlanych. Głównym założeniem przy tworzeniu portalu było przedstawienie często skomplikowanych treści w sposób zrozumiały dla obywateli.
Zachęcamy do korzystania z portalu.