Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Porozumienie z PZiTB

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje, że z dniem 21 listopada 2010r. zostało podpisane porozumienie z Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział we Wrocławiu, umożliwiające członkom DOIIB bezpłatne korzystanie z zasobów bibliotecznych i usług informacyjnych Ośrodka Informacji Budownictwa i Szkoleń  WO PZITB od dnia 1 stycznia 2011r.

 

Więcej informacji w Strefie dla Członków DOIIB