Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

PORADY TELEMEDYCZNE W RAMACH PAKIETU USŁUG MULTILIFE EKSTRA

Przypominamy, że członkowie DOIIB mogą korzystać z zakupu kart MultiSport oraz z usług oferowanych w programie MultiLife oferowanych przez Benefit Systems S.A. na preferencyjnych warunkach.

W ramach pakietu MultiLife Ekstra, od początku kwietnia 2023 r., dostępna jest już usługa porad telemedycznych. Szczegółowe informacje o zakresie oferowanej usługi zamieszczamy poniżej, w pliku do pobrania.

Informacje dotyczące możliwości przystąpienia do programu przez członków DOIIB znajdują się na stronie internetowej: https://doiib.test.sisms.pl/strefa-doiib/karty-multisport/