Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

POPRAWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU – PORADNIK MIiB

Informujemy, że w związku z realizacją zadań wynikających z zapisów ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U.2016 r., poz. 831) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. 2014 r., poz. 1200 oraz z 2015 r., poz. 151) Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa opracowało „Poradnik w zakresie poprawy charakterystyki energetycznej budynków”.

Publikacja dostępna jest na stronie internetowej urzędu obsługującego Ministra infrastruktury i Budownictwa pod adresem: http://mib.gov.pl/2-poradnik_efektywnosc.htm

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z tą publikacją.