Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

PONOWNE SPOTKANIE KONSULTACYJNE Z EKSPERTEM – NOWE PRAWO BUDOWLANE W PRAKTYCE (15.07.2015)

W związku z dużym zainteresowaniem tematem spotkanie konsultacyjne z ekspertem pt. „Nowe Prawo budowlane w praktyce” zostanie przeprowadzone po raz drugi.
Zapraszamy na nie członków DOIIB w środę 15 lipca 2015 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej siedziby DOIIB (IV piętro) przy ul. Odrzańskiej 22 we Wrocławiu.
Prosimy o zgłaszanie zamiaru udziału w spotkaniu na adres e-mail: dos@doiib.test.sisms.pl lub telefonicznie 71-337-62-32 do dnia 13 lipca 2015 r.

Zachęcamy również do wcześniejszego, pisemnego zgłaszania pytań do prowadzącego spotkanie na wyżej podany adres e-mailowy.

O udziale w spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń