Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA W STATYSTYKACH

Tak jak co roku wykonywane są podsumowania i zestawienia statystyczne w naszym samorządzie zawodowym. Choć statystyki nie są najważniejsze, to jednak warto je analizować i wyciągać z nich wnioski. W załączniku zawarta jest prezentacja podstawowych danych statystycznych, w tym dotyczących wybranych aktywności członków PIIB,  z podziałem na poszczególne izby okręgowe. Zachęcamy do lektury tego materiału.