Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Polecane strony

Przydatne adresy stron internetowych

Polska Izba Inżynierów Budownictwawww.piib.org.pl
STU ERGO HESTIAwww.ergohestia.pl
Hansa Brokerswww.hanzabrokers.pl
Inżynier Budownictwawww.inzynierbudownictwa.pl
Katalog Inżynierawww.kataloginzyniera.pl
Federacja Stowarzyszeń Naukowo – Technicznychwww.not.org.pl
Federacja Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT
(Jelenia Góra, Legnica, Świdnica, Wałbrzych, Wrocław)
www.not.pl
Polskie Stowarzyszenie Inzynierów i Techników Sanitarnych (PZITS)www.pzits.pl
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB) – Zarząd Głównywww.zgpzitb.org.pl
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (Wrocław)www.pzitb.wroclaw.pl
Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP)www.sep.com.pl
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej (SITK)www.sitk.org.pl
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych (SITWM)www.otkz.pol.pl/SITWM/SITWM.html
Serwis ubezpieczeniowy inżynierów budownictwawww.ergohestia.pl
Kongres Budownictwawww.kongresbudownictwa.pl
Instalreporter – e-magazyn branży instalacyjnejwww.instalreporter.pl
Stowarzyszenie Inżynierów Budownictwawww.kierownikbudowy.pl


Zamówienia publiczne

Centrum Przetargów i szkoleń www.zamowienia.com


Użyteczne informacje

Przykładowe certyfikaty energetyczne budynków www.cieplej.pl
ATEST – baza zawierająca aktualne dane o wyrobach dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną www.atest.budmedia.pl
Tajniki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, zatrudnianiem i szkoleniem pracowników oraz pozyskiwaniem środków na rozwój firmy. inwestycjawkadry.info.pl