Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

PŁYNĘLIŚMY „RUSAŁKĄ” PO ODRZE

Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią, Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zorganizowała dla członków Izby dwa całodzienne rejsy statkiem „RUSAŁKA” po Wrocławskim Węźle Wodnym. Przewodnikiem na obu rejsach był dr inż. Leszek Budych – nieoceniony mówca i pasjonat budowli hydrotechnicznych, autor wielu publikacji z zakresu historii budownictwa inżynieryjnego.

W pierwszym rejsie, w dniu 11 czerwca 2022 r., oprócz członków DOIIB, udział wzięli członkowie Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, którzy w przeddzień odbywali w siedzibie DOIIB posiedzenie wyjazdowe, oraz zaproszenie goście, wśród nich  prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk z Zakładu Mostów Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej – generalny projektant Mostu Rędzińskiego, który opowiadał nie tylko o swoim dziele. Pogoda dopisała, catering był wyśmienity, gór lodowych nie napotkaliśmy i zadowoleni uczestnicy (103 osoby) szczęśliwie dopłynęli do celu.

W dniu 18 czerwca 2022 r. odbył się drugi rejs po Wrocławskim Węźle Wodnym, w którym udział wzięło 97 uczestników oraz zaproszeni goście: prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk, dr inż. Marek Jagiełło (projektant Alei Wielkiej Wyspy), kierownictwo budowy z firmy Banimex, kierownik remontu stopnia wodnego Rędzin mgr inż. Krzysztof Nitarski. Pogoda nie zawiodła i tym razem.

Relacja filmowa z tego rejsu jest zamieszczona na stronie TV DOIIB: Rejs po Wrocławskim Węźle Wodnym 2022 – TVdoiib – zapraszamy do obejrzenia. Organizatorem rejsów z ramienia Okręgowej Rady DOIIB był Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady DOIIB inż. Marek Kaliński.