Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

PIIB ZGŁOSIŁA UWAGI DO PROJEKTÓW USTAW: O ARCHITEKTACH I O INŻYNIERACH BUDOWNICTWA

Polska Izba Inżynierów Budownictwa przesłała 25 października 2018 r. do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju główne uwagi do projektu ustawy o inżynierach budownictwa,  ustawy o architektach oraz do przepisów wprowadzających ustawę o architektach  oraz ustawę o inżynierach budownictwa.

 

Pismo przewodnie Prezesa PIIB Pana Zbigniewa Kledyńskiego oraz Tabela uwag do projektów w/w ustaw znajdują się w plikach do pobrania.