Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Serwis budowlany ABC WOLTERS KLUWER

SERWIS BUDOWLANY TYLKO NA STRONIE PIIB

W związku z udostępnieniem, na stronie internetowej PIIB: www.piib.org.pl, usługi SERWIS BUDOWLANY, uprzejmie informujemy, że od dnia 01-07-2015 r. członkowie DOIIB mogą skorzystać z tej aplikacji jedynie na stronie PIIB w części Portal PIIB dostępnej po zalogowaniu.