Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

OZC W ŚWIDNICY ZAPRASZA NA SZKOLENIE (26.11.2014)

Obwodowy Zespół Członkowski w Świdnicy ma zaszczyt zaprosić Członków DOIIB na szkolenie pt. „Obowiązki właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w zakresie utrzymania obiektów w należytym stanie technicznym”. Szkolenie odbędzie się w dniu 26 listopada 2014 r. (środa) w godz. 10.00 – 14.30 w Świdnicy (Restauracja Stary Browar, ul. Bystrzycka 22).  Szkolenie poprowadzi mgr Agnieszka Znamiec.

Prosimy o zgłaszanie zamiaru udziału w szkoleniu na adres e-mail: dos@doiib.test.sisms.pl  lub telefonicznie: 71-337-62-30 do dnia 24 listopada 2014r. O udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.