Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

OSZCZĘDZANIE ENERGII – NAJLEPSZE OKNA NA POLSKIM RYNKU

Europejska Inicjatywa EuroTOPTEN została stworzona celem wyboru najbardziej efektywnych energetycznie produktów w różnych kategoriach. W Polsce realizacją programu zajmuje się Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE).
Głównym celem konkursu TOPTEN jest wytypowanie dziesięciu najbardziej efektywnych energetycznie okien dostępnych na polskim rynku oraz wskazanie inwestorom
i projektantom optymalnych rozwiązań pod względem ekonomicznym i technicznym. Konkurs jest obiektywny, oparty na ekspertyzach i analizach, co pozwala konsumentom dokonać świadomego wyboru efektywnych energetycznie produktów poprzez ich publikację na stronie www.topten.info.pl.
Konkurs pt. TOPTEN – efektywne energetycznie okna”, organizowany jest przez Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania oraz Dolnośląską Agencję Energii i Środowiska s.c. Konkursu odbywa się w ramach projektu „Euro TopTen Max – maximising TopTen communication on top runner products”, współfinansowanego ze środków Intelligent Energy-Europe. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Konferencji IX Dni Oszczędzania Energii, która odbędzie się w dniach 14-15 listopada 2012 r. na Stadionie Miejskim przy al. Śląskiej 1 we Wrocławiu.
Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa jest jednym z patronów honorowych tego konkursu, gdyż jest to bardzo ważne przedsięwzięcie w dziedzinie efektywnego energetycznie budownictwa i jest organizowane na Dolnym Śląsku.  Liczymy na liczny udział naszych członków w Konferencji IX Dni Oszczędzania Energii w dniach 14-15 listopada 2012 r.  
Informacje o konkursie zawarte są w dołączonych materiałach.