Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

OGÓLNOPOLSKIE REGATY ŻEGLARSKIE BUDOWLANYCH

Zapraszamy członków DOIIB do udziału w Ogólnopolskich Regatach Żeglarskich Budowlanych organizowanych przez Pomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Regaty odbędą się w dniach 21-22 września 2013 r. w spokojnym, czystym i ciepłym akwenie Zatoki Puckiej.

Koszt uczestnictwa w regatach wynosi ok. 520 zł od załogi łodzi (dokładny koszt zostanie określony po ustaleniu liczby uczestników). Organizator nie zapewnia noclegu i wyżywienia. Chętnych do udziału w regatach członków DOIIB prosimy o zgłoszenia na adres e-mail: slupsk@pom.piib.org.pl, tel./fax 59 84-02-829 oraz informacyjnie do DOIIB: dos@doiib.test.sisms.pl. do dnia 17 lipca 2013 r. Szczegółowe informacje dotyczące regat oraz karta uczestnictwa – w pliku do pobrania. 

Członkom DOIIB, którzy wezmą udział w regatach, zwracamy koszty noclegu i wyżywienia.

 
Warunkiem refundacji  jest uprzednie zgłoszenie uczestnictwa i uzgodnienie wysokości kosztów z DOIIB (tel. 071-337-62-32 lub e-mail: dos@doiib.test.sisms.pl). W przypadku dużej liczby chętnych wybierzemy czteroosobową reprezentację.

Zapraszamy do udziału w regatach i życzymy sukcesów.