Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

OFERTY INDYWIDUALNYCH UBEZPIECZEŃ OC

W związku z pojawiającymi się ofertami indywidualnych ubezpieczeń OC członków Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa (prezentowanych również na szkoleniach Grupy Hanza Brokers) Prezes Krajowej Rady PIIB skierował pismo do wszystkich Przewodniczących Rad Okręgowych w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Problem dotyczy bowiem wszystkich członków Izby. Prosimy o zapoznanie się z tym załączonym pismem.