Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Oferta Ubezpieczeniowa GESTUM BROKER dla członków Izb Inżynierów Budownictwa

Na prośbę firmy GESTUM BROKER przedstawiamy Państwu ofertę ubezpieczeniową NNW.

1.Ubezpieczenie NNW dla dzieci i młodzieży

Firma GESTUM BROKER oferuje ubezpieczenie NNW dla dzieci Członków Izby Inżyniera Budownictwa. Firma oferuje bardzo szeroki zakres ubezpieczenia, wysokie sumy ubezpieczenia i rocznie opłacaną składkę. Ubezpieczenie w każdym wariancie jest rozszerzone o rekreacyjne i wyczynowe uprawianie sportu, nawet sportu ekstremalnego. Dodatkowo, zakres ubezpieczenia wszystkich świadczeń, został rozszerzony o następstwa nieszczęśliwego wypadku doznane przez ubezpieczonego w wyniku bójki w obronie koniecznej. Partnerem tegorocznej edycji jest TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Celem skorzystania z preferencyjnej oferty należy kliknąć w link: https://gestumbroker.pl/ubezpieczenia/ubezpieczenie-nnw-dzieci-i-mlodziezy-2022 i użyć kodu: INŻYNIER22

Zakres ubezpieczenia – Ubezpieczyciel odpowiada m.in. za złamania, skręcenia, zwichnięcia, pobyt w szpitalu w wyniku choroby (w tym choroby zakaźne np. COVID-19), śmierć rodzica w wyniku NW, rehabilitacja, koszty leczenia itd.:

 • Ochrona 24h na dobę na całym świecie (szkoła, dom, wycieczki, wakacje itd.)
 • Wysokie sumy ubezpieczenia aż do 130 000 zł!
 • Każda dyscyplina sportowa w zakresie (w tym sporty wysokiego ryzyka/sporty ekstremalne)
 • Zwrot kosztów za uszkodzone okulary, aparat słuchowy, pompę insulinową!
 • Świadczenie bólowe!
 • Klauzula obrony koniecznej!
 • Niskie składki już od 30 zł!
 • Zniżka 25% dla rodzeństwa!
 • Ubezpieczenie od 1 dnia życia do 26. r.ż., bez konieczności uczęszczania do placówki oświaty.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami nowej oferty: https://gestumbroker.pl/ubezpieczenia-online

Warunki ubezpieczenia są dostępne na stronie: https://gestumbroker.pl/ubezpieczenia/ogolne-warunki-ubezpieczenia

Skorzystanie z ubezpieczenia jest możliwe poprzez portal internetowy: https://gestumbroker.pl/ubezpieczenia-online

2.Ubezpieczenie NNW dla dorosłych

Firma GESTUM BROKER oferuje również ochronę ubezpieczeniową NNW dla Dorosłych (dla osób w wieku 26 – 65 lat). Przygotowane przez naszą kancelarię ubezpieczenie NNW, może być ciekawym rozwiązaniem uzupełniającym m.in. ubezpieczenie na życie.

Ubezpieczenie jest bezobsługowe, Członek Izby samodzielnie przystępuje do ubezpieczenia na platformie https://gestumbroker.pl/ubezpieczenia-online. Przystępowanie do ubezpieczenia jest dobrowolne, a każda przystępująca osoba otrzymuje indywidualny certyfikat potwierdzający ochronę ubezpieczeniową.

Ubezpieczyciel w ramach Ubezpieczenia NNW dla Dorosłych:

 • nie stosuje karencji;
 • nie wymaga ankiet medycznych

Wypadkiem ubezpieczeniowym jest nie tylko nieszczęśliwy wypadek ale też udar mózgu, zawał serca lub doznanie obrażeń ciała w wyniku epilepsji lub omdlenia o nieustalonej przyczynie. Ubezpieczenie NNW to pomocne rozwiązanie również dla osób, które nie korzystają z żadnego ubezpieczenia, ponieważ za niewielką składkę roczną (już od 60 zł), otrzymują ochronę ubezpieczeniową w przypadku nieszczęśliwego wypadku, choroby oraz poważnego zachorowania. Ubezpieczenie NNW to świetna propozycja dla osób, które chciałyby zabezpieczyć siebie i swoich bliskich w przypadku nieprzewidzianego zdarzenia oraz choroby.

Zakres ubezpieczenia obejmuje m.in.:

 • wypłatę za śmierć w wyniku NW, zawału serca, udaru mózgu do 120.000 zł
 • wypłatę za śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego do 240.000 zł,
 • wypłatę za poważne zachorowanie (w tym cukrzycę) do 6.000 zł,
 • pobyt w szpitalu w wyniku choroby do 180 zł oraz NW do 240 zł za dzień,
 • zwrot kosztów rehabilitacji po NW / do 14.400 zł,
 • zwrot kosztów wypożyczenia, nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych po NW / do 14.400 zł,
 • zwrot kosztów leczenia w wyniku NW (wizyty lekarskie, badania, zabiegi ambulatoryjne) / do 12.000 zł,
 • leczenie stomatologiczne zębów stałych po NW / do 5.000 zł,
 • trwały uszczerbek aż do 1200 zł,
 • wypłatę za operację chirurgiczną po NW / 1.800 zł.

Rekreacyjne uprawianie sportu włączone jest do zakresu ochrony (z wyłączeniem sportów wysokiego ryzyka/ekstremalnych).

SKŁADKA ROCZNA płatna jest jednorazowo i w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia wynosi:60 zł / 118 zł / 156 zł / 258 zł / 374 zł

Warunki ubezpieczenia są dostępne na stronie: https://gestumbroker.pl/ubezpieczenia/ogolne-warunki-ubezpieczenia

Skorzystanie z ubezpieczenia jest możliwe poprzez portal internetowy: https://gestumbroker.pl/ubezpieczenia-online