Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI

ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI otrzymali:

Osoba nagrodzona Numer członkowski Data przyznania
1. Eugeniusz Hotała DOŚ/BO/5329/01 2015
2. Gilbert Okulicz-Kozaryn DOŚ/BO/0184/22 2022