Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ZŁOTA ODZNAKA HONOROWA POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

ZŁOTĄ ODZNAKĘ HONOROWĄ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA otrzymali:

Osoba nagrodzona Nr członkowski Data przyznania
1. Kazimierz Haznar DOŚ/BO/0004/01 28.05.2008 r.
2. Aleksander Nowak DOŚ/BD/0009/01 20.06.2008 r.
3. Bronisław Wosiek DOŚ/BO/0001/01 20.06.2008 r.
4. Adam Dobrucki DOŚ/BO/4134/01 23.05.2009 r.
5. Jan Biliszczuk DOŚ/BM/0005/01 29.07.2009 r.
6. Roma Rybiańska DOŚ/BO/0011/01 18.06.2010 r.
7. Jerzy Jasieńko DOŚ/BO/0002/01 18.06.2010 r.
8. Barbara Skorys DOŚ/IS/4345/01 18.06.2010 r.
9. Tadeusz Olichwer DOŚ/IE/0003/01 17.06.2011
10. Kazimierz Czapliński DOŚ/BO/2754/01 17.06.2011
11. Andrzej Pawłowski DOŚ/BO/0015/01 17.06.2011
12. Cezary Madryas DOŚ/BO/4012/01 28.03.2012
13. Zofia Zwierzchowska DOŚ/BO/0013/01 06.07.2012 r.
14. Grażyna Kaczyńska DOŚ/BO/0769/02 06.07.2012 r.
15. Tadeusz Ponisz DOŚ/BD/4226/01 06.07.2012 r.
16. Małgorzata Mikołajewska-Janiaczyk DOŚ/BO/2756/01 06.07.2012 r.
17. Anna Ficner DOŚ/BO/1413/01 05.09.2012 r.
18. Eugeniusz Hotała DOŚ/BO/5329/01 28.06.2013
19. Zbigniew Wnęk DOŚ/IS/0251/02 28.06.2013
20. Andrzej Nalepka DOŚ/BO/0775/01 29.05.2013
21. Ewa Dobrowolska DOŚ/IS/4287/01 29.05.2013
22. Krzysztof Parylak DOŚ/BO/0014/01 04.09.2013
23. Anita Fokczyńska DOŚ/IS/4979/01 04.09.2013
24. Władysław Juchniewicz DOŚ/IE/2184/01 04.09.2013
25. Zygmunt Matkowski DOŚ/BO/3667/01 04.09.2013
26. Lucjan Miara DOŚ/IE/0764/01 23.04.2014
27. Ryszard Borek DOŚ/BO/1882/01 10.09.2014
28. Jan Bernard Michalski DOŚ/BD/2093/01 10.09.2014
29. Elżbieta Suppan DOŚ/BO/2966/01 10.09.2014
30. Andrzej Kudła DOŚ/BD/0356/01 05.08.2015
31. Barbara Pawnuk DOŚ/BO/4749/01 05.08.2015
32. Janusz Superson DOŚ/BO/2671/01 05.08.2015
33. Wiesława Grzelka-Zimmermann DOŚ/BO/5046/01 19.06.2015
34. Danuta Paginowska DOŚ/IS/4655/01 19.06.2015
35. Andrzej Hryciuk Doś/BO/1808/01 19.06.2015
36. Janusz Szczepański DOŚ/BO/4330/01 19.06.2015
37. Tadeusz Kowalski DOŚ/BO/2600/01 27.04.2016
38. Zenon Naskręt DOŚ/BO/0008/01 27.04.2016
39. Piotr Zwoździak DOŚ/BO/4475/01 27.04.2016
40. Stanisław Stojewski DOŚ/BO/1681/01 01.03.2017
41. Roman Piotrowski DOŚ/BO/0037/08 01.03.2017
42. Adrian Ciejak DOŚ/BO/1462/02 01.03.2017
43. Antoni Pobihon DOŚ/BO/1747/01 01.03.2017
44. Włodzimierz Bartkowski DOŚ/IE/5201/01 01.03.2017
45. Celina Krzyśko DOŚ/BO/4769/01 01.03.2017
46. Krzysztof Schabowicz DOŚ/BO/0020/07 01.03.2017
47. Zbigniew Szurlej DOŚ/IS/0012/01 01.03.2017
48. Jacek Oszytko DOŚ/BD/3856/01 01.03.2017
49. Mariola Ślusarek-Furgalska DOŚ/BO/1514/02 26.04.2017
50. Sławomir Detko DOŚ/BO/0989/04 26.04.2017
51. Rainer Bulla DOŚ/IS/4880/01 23.06.2017
52. Danuta Duch-Mackaniec DOŚ/BO/0483/01 23.06.2017
53. Ryszard Babik DOŚ/BO/1069/02 23.06.2017
54. Stanisław Kowalski DOŚ/IE/0342/04 25,04,2018
55. Antoni Szydło DOŚ/BD/3003/01 04.09.2019
56. Grzegorz Biela DOŚ/BO/0118/02 04.09.2019
57. Anna Mioduszewska DOŚ/IS/3630/01 04.09.2019
58. Grażyna Musiał DOŚ/BO/1469/02 04.09.2019
59. Krzysztof Wołków DOŚ/BO/5692/01 04.09.2019
60. Rafał Zarzycki DOŚ/BO/0124/06 04.09.2019
61. Marek Jagiełło DOŚ/BD/3602/01 16.12.2020
62. Andrzej Bobiński DOŚ/IS/0092/09 16.12.2020
63. Ryszard Rotter DOŚ/BO/0473/02 19.06.2021
64. Elżbieta Jeziorska-Romaniak DOŚ/IS/0681/01 01.09.2021
65. Bernard Maksym Michalski DOŚ/BM/0132/06 01.09.2021
66. Jerzy Kristen DOŚ/BO/1434/01 01.09.2021
67. Marcin Nowostawski DOŚ/BM/0359/10 01.09.2021
68. Anna Sęczkowska DOŚ/IS/0048/11 01.09.2021
69. Daniel Jarząbek DOŚ/BO/1287/04 01.09.2021
70. Teresa Bilińska DOŚ/IS/5233/01 07.09.2022
71. Marek Kaliński DOŚ/BO/1757/02 07.09.2022
72. Edward Kaspura DOŚ/IS/1753/01 07.09.2022