Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI

SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI otrzymali

Osoba wyróżnionaNumer członkowskiData przyznania
1. Andrzej Pawłowski DOŚ/BO/0015/01 2022