Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

SREBRNA ODZNAKA HONOROWA POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

SREBRNĄ ODZNAKĘ HONOROWĄ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA otrzymali

 Osoba nagrodzona Nr członkowski Data przyznania
1. Andrzej Pawłowski DOŚ/BO/0015/01 28.05.2008 r.
2. Zofia Zwierzchowska DOŚ/BO/0013/01 28.05.2008 r.
3. Krzysztof Parylak DOŚ/BO/0014/01 28.05.2008 r.
4. Cezary Madryas DOŚ/BO/4012/01 28.05.2008 r.
5. Grażyna Kaczyńska DOŚ/BO/0769/02 28.05.2008 r.
6. Tadeusz Ponisz DOŚ/BD/4226/01 28.05.2008 r.
7. Anna Ficner DOŚ/BO/1413/01 28.05.2008 r.
8. Antoni Szydło DOŚ/BD/3003/01 28.05.2008 r.
9. Kazimierz Czapliński DOŚ/BO/2754/01 28.05.2008 r.
10. Małgorzata Mikołajewska-Janiaczyk                     DOŚ/BO/2756/01 28.05.2008 r.
11. Tadeusz Bieńkowski DOŚ/BD/1046/01 20.06.2008 r.
12. Eugeniusz Hotała DOŚ/BO/5329/01 20.06.2008 r.
13. Tadeusz Olichwer DOŚ/IE/0003/01 20.06.2008 r.
14. Roma Rybiańska DOŚ/BO/0011/01 20.06.2008 r.
15. Barbara Skorys DOŚ/IS/4345/01 20.06.2008 r.
16. Zenon Naskręt DOŚ/BO/0008/01 23.05.2009 r.
17. Andrzej Nalepka DOŚ/BO/0775/01 23.05.2009 r.
18. Ewa Dobrowolska DOŚ/IS/4287/01 23.05.2009 r.
19. Zbigniew Wnęk DOŚ/IS/0251/02 23.05.2009 r.
20. Lech Engelow DOŚ/BO/3598/01 23.05.2009 r.
21. Anita Fokczyńska DOŚ/IS/4979/01 23.05.2009 r.
22. Piotr Zwoździak DOŚ/BO/4475/01 23.05.2009 r.
23. Ryszard Borek DOŚ/BO/1882/01 23.05.2009 r.
24. Janowi Bernard Michalski DOŚ/BD/2093/01 23.05.2009 r.
25. Anna Angelow DOŚ/IS/5754/01 23.05.2009 r.
26. Zygmunt Matkowski DOŚ/BO/3667/01 23.05.2009 r.
27. Władysław Juchniewicz DOŚ/IE/2184/01 23.05.2009 r.
28. Lucjan Miara DOŚ/IE/0764/01 17.03.2010 r.
29. Waldemar Carbuch DOŚ/BO/0813/02 17.03.2010 r.
30. Barbara Pawnuk DOŚ/BO/4749/01 17.06.2011 r.
31. Elżbieta Suppan DOŚ/BO/2966/01 17.06.2011 r.
32. Jerzy Chorąży DOŚ/IE/0006/01 31.08.2011 r.
33. Zbigniew Szurlej DOŚ/IS/0012/01 31.08.2011 r.
34. Antoni Pobihon DOŚ/BO/1747/01 31.08.2011 r.
35. Janusz Superson DOŚ/BO/267/01 31.08.2011 r.
36. Tadeusz Kowalski DOŚ/BO/2600/01 31.08.2011 r.
37. Wiesława Grzelka-Zimmermann DOŚ/BO/5046/01 31.08.2011 r.
38. Leszek Krawczyk DOŚ/BD/0007/01 31.08.2011 r.
39. Stanisław Kapelski DOŚ/BD/0979/01 31.08.2011 r.
40. Marian Persona DOŚ/BO/0010/01 31.08.2011 r.
41. Antoni Biegus DOŚ/BO/4872/01 31.08.2011 r.
42. Jan Czupajłło DOŚ/BO/0485/02 12.10.2011 r.
43. Andrzej Hryciuk DOŚ/BO/1808/01 25.01.2012 r.
44. Janusz Szczepański DOŚ/BO/4330/01 06.07.2012 r.
45. Danuta Paginowska DOŚ/IS/4655/01 06.07.2012 r.
46. Andrzej Kudła DOŚ/BD/0356/01 05.09.2012
47. Włodzimierz Lewowski DOŚ/BD/0592/01 05.09.2012
48. Andrzej Zawadzki DOŚ/IE/0520/01 05.09.2012
49. Jerzy Żurawski DOŚ/BO/1132/03 05.09.2012
50. Ryszard Babik DOŚ/BO/1069/02 29.05.2013
51. Danuta Duch-Mackaniec DOŚ/BO/0483/01 28.06.2013
52. Stanisław Stojewski DOŚ/BO/1881/01 04.09.2013
53. Rainer Bulla DOŚ/IS/4880/01 04.09.2013
54. Adrian Ciejak DOŚ/BO/1462/02 04.09.2013
55. Jacek. Oszytko DOŚ/BD/3856/01 04.09.2013
56. Włodzimierz Bartkowski DOŚ/IE/5201/01 04.09.2013
57. Roman Piotrowski DOŚ/BO/0037/08 04.09.2013
58. Andrzej Zdunek DOŚ/IE/4079/01 04.09.2013
59. Celina Krzyśko DOŚ/BO/4769/01 04.09.2013
60. Krzysztof Schabowicz DOŚ/BO/0020/07 04.09.2013
61. Krzysztof Sypka DOŚ/BO/0095/03 23.04.2014
62. Mariola Ślusarek-Furgalska DOŚ/BO/1514/02 28.05.2014
63. Sławomir Detko DOŚ/BO/0989/04 28.05.2014
64. Stanisław Kowalski DOŚ/IE/0342/04 10.09.2014
65. Zbigniew Kiliszek DOŚ/IE/4266/01 05.08.2015
66. Agnieszka Środek DOŚ/BO/0212/08 05.08.2015
67. Anna Mioduszewska DOŚ/IS/3630/01 05.08.2015
68. Grażyna Musiał DOŚ/BO/1469/02 05.08.2015
69. Krzysztof Wołków DOŚ/BO/5692/01 05.08.2015
70. Grzegorz Biela DOŚ/BO/0118/02 05.08.2015
71. Ryszard Potoczny Doś/BD/2596/01 02.03.2016
72. Rafał Zarzycki DOŚ/BO/0124/06 27.04.2016
73. Andrzej Bobiński DOŚ/IS/0092/09 27.04.2016
74. Marcin Olczyk DOŚ/BO/1836/01 27.04.2016
75. Daniel Jarząbek DOŚ/BO/0287/04 27.04.2016
76. Marek Kzimierz Jagiełło DOŚ/BD/3602/01 27.04.2016
77. Ryszard Rotter DOŚ/BO/0473/02 24.06.2016
78. Jan Lech Zioberski DOŚ/BO/2521/01 01.03.2017
79. Elżbieta Jeziorska-Romaniak DOŚ/IS/0681/01 01.03.2017
80. Edward Kaspura DOŚ/IE/1753/01 01.03.2017
81. Teresa Bilińska DOŚ/IS/5233/01 26.04.2017
82. Zbigniew Gacek DOŚ/IE/0446/01 26.04.2017
83. Janusz Rybka DOŚ/IS/2845/01 26.04.2017
84. Grażyna Gulbicka DOŚ/BO/0811/01 26.04.2017
85. Jerzy Pawul DOŚ/BO/2961/01 26.04.2017
86. Jacek Fokczyński DOŚ/BO/2961/01 23.06.2017
87. Bernard Michalski DOŚ/BM/0132/06 25.04.2018
88. Anna Sęczkowska DOŚ/IS/0048/11 25.04.2018
89. Marcin Nowostawski DOŚ/BM/0359/10 25.04.2018
90. Ewa Bojarczak DOŚ/BD/3975/01 25.04.2018
91. Marek  Kaliński DOŚ/BO/1757/02 25.04.2018
92. Jerzy Kristen DOŚ/BO/1434/01 25.04.2018
93. Krzysztof Chopcian DOŚ/IS/0665/07 04.09.2019
94. Stanisław Jednoróg DOŚ/IE/2275/01 04.09.2019
95. Kazimierz Stanisławczyk DOŚ/IS/3746/01 04.09.2019
96. Janusz Kuc DOŚ/IS/1486/03 16.12.2021
97. Roman Rabiak DOŚ/IS/2271/01 16.12.2021
98. Ija Czyżewska DOŚ/BO/5303/01 01.09.2021
99. Jarosław Okrzeja DOŚ/BO/0317/08 01.09.2021
100. Barbara Rajca DOŚ/BO/0013/06 01.09.2021
101. Tomasz Jan Stojewski DOŚ/BO/0426/09 01.09.2021
102. Rafał Marcin Walkowiak DOŚ/BD/0344/12 01.09.2021
103. Wojciech Rędowicz DOŚ/BO/0692/02 01.09.2021
104. Bolesław Musiał DOŚ/BK/0341/16 01.09.2021
105. Jacek Jan Paśko DOŚ/BO/0347/05 01.09.2021
106. Jerzy Żurawski DOŚ/BD/3247/01 01.09.2021
107. Leszek Nawrot DOŚ/BO/0740/02 01.09.2021
108. Renata Musialik DOŚ/IS/0517/01 01.09.2021
109. Mirosław Mickiewicz DOŚ/BO/0945/02 01.09.2021
110. Zbigniew Faściszewski DOŚ/IE/0786/03 01.09.2021
111. Sławomir Krzysztof Świątek DOŚ/BT/0979/04 01.09.2021
112. Stanisław Wojciech Kostecki DOŚ/BO/0088/08 01.09.2021
113. Piotr Pilichiewicz  DOŚ/IS/0093/17 07.09.2022
114. Mateusz Surowski  DOŚ/IS/0045/14)  07.09.2022
115. Anna Słowińska  DOŚ/IS/0066/16 07.09.2022