Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Odznaka ZA ZASŁUGI DLA ROZWOJU GOSPODARKI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Odznakę ZA ZASŁUGI DLA ROZWOJU GOSPODARKI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ otrzymali

Osoba nagrodzona Numer członkowski Data przyznania
1.  Cezary Madryas DOŚ/BO/4012/01 2015
2. Krzysztof Schabowicz DOŚ/BO/0020/07 2015
3. Piotr Zwoździak DOŚ/BO/4475/01 2015
5. Aleksander Nowak DOŚ/BO/0009/01 06.09.2022
6. Roman Rabiak         DOŚ/IS/2271/01 06.09.2022
7. Kazimierz Stanisławczyk  DOŚ/IS/3746/01 06.09.2022