Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Medal I. stopnia ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

Osoba nagrodzona Numer członkowski Data przyznania
1. Elżbieta Cegielska DOŚ/BO/0300/15 2015