Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ODLICZAMY DNI DO KONGRESU MIESZKANIOWEGO – DNI DEWELOPERA

W dniach 7 i 8 października 2014 r. w Centrum Kongresowym Hali Stulecia będzie miało miejsce ważne wydarzenie w branży budowlanej, które nosi nazwę Kongres Mieszkaniowy – Dni Dewelopera. Głównym organizatorem Kongresu jest Polski Związek Firm Deweloperskich, a współorganizatorami są Narodowy Bank Polski, Zachodnia Izba Gospodarcza i Hala Stulecia.  DOIIB jest jednym z patronów merytorycznych tego ważnego wydarzenia. Wydarzeniem towarzyszącym Kongresowi Mieszkaniowemu będzie walne zgromadzenie członków Europejskiej Unii Deweloperów Nieruchomości (UEPC) – organizacji zrzeszającej ponad 30 tys. deweloperów z całej Europy.

Kongres Mieszkaniowy – Dni Dewelopera będzie z pewnością jednym z najważniejszych wydarzeń w sektorze nieruchomości w Polsce. W ciągu dwóch dni wybitni eksperci, analitycy, przedstawiciele rządu, samorządów, bankierzy, finansiści i dziennikarze będą dyskutować o aktualnej sytuacji rynku  budowlanego w Polsce. Dzięki takim debatom możliwe jest kreowanie świeżego spojrzenia na nowe inwestycje budowlane, w tym mieszkaniowe. Podczas obrad Kongresu poruszane będą m.in. sprawy zapisów przygotowywanego Kodeksu Budowlanego i zagadnienia energooszczędności budynków.

Informacje szczegółowe o programie Kongresu, warunkach  i sposobie rejestracji uczestnictwa można znaleźć na oficjalnej stronie organizatorów: http://kongres.pzfd.pl/

Zachęcamy członków DOIIB do aktywnego udziału w tym Kongresie, przypominając, że istnieje możliwość częściowego dofinansowania kosztów udziału w Kongresie wg zasad określonych w regulaminach DOIIB, zamieszczonych na stronie: http://doiib.test.sisms.pl/informacje-ogolne5.

W załączeniu zamieszczone są oficjalne komunikaty organizatorów.