Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

OCHRONA DANYCH

Informujemy, że Administrator Danych Osobowych czyli DOIIB powołał Inspektora Ochrony Danych, którym jest Jakub Szajdziński. Wszelkie zapytania, wnioski i skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: iod@doiib.test.sisms.pl lub w formie pisemnej na następujący adres Administratora: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, ul. Odrzańska 22, 50-114 Wrocław.

Polityka Plików Cookies

Polityka prywatności – doiib.test.sisms.pl

Klauzula informacyjna – Podmioty Danych

Regulamin portalu

Polityka prywatności – www.TVdoiib.pl

Klauzula informacyjna – monitoring rozmów telefonicznych

Regulamin uczestnictwa w Gali Inżynierskiej 2021