Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

OC INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA – INFORMACJA O ZMIANACH

Informujemy, że od 01.01.2021 r. obowiązuje nowa Umowa Generalna Odpowiedzialności Cywilnej Inżynierów Budownictwa Członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zawarta pomiędzy Polską Izbą Inżynierów Budownictwa, a Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna. Umowa została zawarta na 4 lata. Z treścią Umowy Generalnej oraz Polisy można się zapoznać na stronie PIIB: Portal internetowy PIIB – Ubezpieczenia 2021-2024

Nowa umowa wprowadza poszerzony zakres ochrony członków PIIB – np. ubezpieczenie obejmuje szkody wynikające z wykonywania projektów wykonawczych, techniczno-budowlanych oraz innych projektów zawierających analizy stanów granicznych nośności (SGN) i/lub stanów granicznych użytkowalności (SGU). Potwierdzono i uszczegółowiono kwestie, które budziły wątpliwości –  potwierdzenie ochrony na szkody wynikające z wykonywania czynności majstra budowlanego oraz na szkody powstałe na skutek wykonywania opinii i ekspertyz technicznych zleconych na podstawie postanowień i decyzji organów nadzoru budowlanego.  

Warto odnotować, że została zwiększona suma gwarancyjna w ubezpieczeniu ryzyka ponoszenia kosztów ochrony prawnej z 5.000 zł na 10.000 zł do jednego wypadku ubezpieczeniowego oraz z 500.000 zł na 1.000.000 zł na wszystkie wypadki na wszystkich ubezpieczonych łącznie. Ubezpieczenie obejmuje także koszty ochrony prawnej przed sądami polskimi w sytuacji, gdy szkoda, z której powstała albo powstaną te koszty miała miejsce poza granicami RP lub dochodzona jest według prawa innego kraju.

Ze względu na dotychczasowe przebiegi szkodowe składka roczna za obowiązkowe  ubezpieczenie OC inżyniera budownictwa od 01.01.2021 r. wynosi 75 zł rocznie.

W ofercie ubezpieczyciela dla ubezpieczeń dodatkowych również nastąpiły zmiany  – obniżeniu uległy składki w ubezpieczeniu nadwyżkowym – np.  przy sumie gwarancyjnej 400.000 EUR, składka wynosi 980 zł (dotychczasowo 1 150 zł). Dostępny będzie także nowy, najwyższy wariant na 500.000 EUR ze składką 1500 zł. Składka dla architektów – członków PIIB – za obowiązkowego ubezpieczenie OC architekta wynosi 20 zł, a składka za obowiązkowe ubezpieczenie OC osób uprawnionych do sporządzania charakterystyki energetycznej 25 zł.

Dla usprawnienia obsługi spraw z zakresu ubezpieczeń Inżynierów Budownictwa został uruchomiony internetowy serwis www.ubezpieczeniadlainzynierow.pl, administrowany przez Agencję Wyłączoną Ergo Hestii.

Serwis pozwala na podanie danych do:

  1.  zawarcia dodatkowych ubezpieczeń OC: nadwyżkowego ubezpieczenia OC, obowiązkowego ubezpieczenia OC architekta oraz obowiązkowego ubezpieczenie OC osoby uprawnionych do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej. Dane takie trafią od razu do Ubezpieczyciela, inżynier otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku na swojego maila. Na maila również zostanie przesłana wystawiona polisa. Dla osób preferujących tradycyjny sposób zawarcia umowy – nadal będzie dostępna ścieżka przesłania wniosku w formie skanu, zdjęcia lub listu.
  2. otrzymania zaświadczenia  o  ochronie ubezpieczeniowej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz pełnego zaświadczenia o ochronie ubezpieczeniowej

Serwis zawiera odpowiednie zakładki – informacje o ubezpieczeniach dodatkowych, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, właściwe dokumenty niezbędne do zawarcia umowy, wzory zaświadczeń Formularz kontaktowy oraz pełne dane kontaktowe pozwalają na wygodny sposób kontaktu z Ubezpieczycielem. Dla osób preferujących dotychczasowy sposób kontaktu dane pozostają niezmienione  inzynierowie@ag.ergohestia.pl, tel. 730 470 948.