Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

OBRADOWAŁA RADA DOIIB (18.02.2016 r.)

W dniu 18 lutego 2016 r. w sali konferencyjnej DOIIB we Wrocławiu odbyło się pierwsze w roku 2016 posiedzenie Rady DOIIB. W posiedzeniu Rady wzięli udział w charakterze gości Przewodniczący pozostałych organów DOIIB. Posiedzenie prowadził Eugeniusz Hotała – Przewodniczący Rady DOIIB.
Zebrani zapoznali się z informacjami o aktualnym stanie liczebnym członków DOIIB i o przyznanych zapomogach losowych, a także zasiłkach z tytułu urodzenia dziecka. W roku 2016 przyznano 14 zasiłków z tego tytułu. W dalszej części obrad dyskutowano o ofertach zakupu zamortyzowanego i niepotrzebnego już wyposażenia gastronomicznego byłego lokalu na parterze siedziby DOIIB. Podjęto uchwałę o sprzedaży tego wyposażenia Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej we Wrocławiu.
Rada DOIIB podjęła także uchwałę o sprzedaży nieruchomości DOIIB w Przesiece Spółce WICHBUD Sp. z o.o. w Krakowie i ustaliła termin zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży do końca lipca 2016 r. Tak więc ubiegłoroczna uchwała XIV Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB w sprawie konieczności sprzedaży tej nieruchomości ma szansę być zrealizowana.
Podczas obrad podjęto uchwały o kosztach organizacji Gali Inżynierskiej 14 września 2016 r. oraz o nowych stawkach ryczałtów i ekwiwalentów za pracę na rzecz izby.
Dużą część obrad poświęcono przygotowaniom do XV Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB. Przedstawiono projekt sprawozdania z działalności rady za 2015 r., analizę wykonania budżetu za rok ubiegły oraz projekt budżetu DOIIB na rok 2016, który będzie przedstawiony do dyskusji i przyjęcia podczas obrad zjazdu. Ustalono sposób prowadzenia prac i dyskusji nad projektem uchwały XV Zjazdu DOIIB w sprawie warunków wykonywania zawodu inżyniera, która to uchwała będzie wieńczyć wyniki II Konferencji Programowej Delegatów na Zjazd DOIIB oraz późniejszych dyskusji w różnych gremiach. Wstępny projekt uchwały został przesłany drogą elektroniczną do wszystkich Delegatów z prośba o uwagi i uzupełnienia.
Pani Grażyna Kaczyńska przedstawiła przygotowania do udziału DOIIB w MTB TARBUD we Wrocławiu (18-20 marca 2016 r.), a Pan Rainer Bulla przedstawił stan przygotowań do organizowanego przez DOIIB, w ramach obchodów ESK Wrocław 2016, Festiwalu Budownictwa (czerwiec i wrzesień 2016 r.).
Pan Piotr Zwoździak przedstawił przygotowania do uroczystych obchodów XV-lecia DOIIB w roku 2017 oraz przedstawił przygotowania do II Mistrzostw DOIIB w Narciarstwie Alpejskim, które odbędą się 28 lutego 2016 r. w Siennej, w kompleksie narciarskim Czarna Góra. Następne posiedzenie Rady DOIIB odbędzie się 17 marca 2016 r., a posiedzenie Prezydium Rady DOIIB – 3 marca 2016 r.