Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

OBCHODY XV LECIA DOIIB – DODATKOWE ZAPISY NA WYDARZENIA

Szanowni Państwo  –  z uwagi na bardzo duże zainteresowanie wydarzeniami związanymi z obchodami XV-lecia DOIIB oraz w celu umożliwienia uczestnictwa w nich jak największej liczbie członków, wprowadzono zmiany w sposobie przydzielania miejsc na te wydarzenia. Podjęto decyzję, że jedna osoba (członek DOIIB) może wziąć udział tylko w jednej wycieczce krajoznawczej, a ograniczenie to nie dotyczy udziału w Seminarium szkoleniowym w Zagórzu Śl. (12-13 maja 2017r.) oraz w wycieczce technicznej do pływalni Orbita (17 maja 2017r.).

 

W związku z powyższą zmianą i wykorzystaniu zapisów na listach rezerwowych pojawiły się jeszcze wolne miejsca na następujących wycieczkach:

 

1.   Wycieczka do Zamku Książ  – 27 maja 2017r.

2.   Wycieczka do Opactwa Cystersów w Krzeszowie – 17 czerwca 2017r.

 

Udział członka DOIIB w imprezie wraz z jedną osobą towarzyszącą jest bezpłatny.  Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zapisy na wymienione wyżej imprezy dostępne będą  poprzez zakładkę  „XV-LECIE DOIIB” na naszej stronie internetowej (doiib.test.sisms.pl)  po zalogowaniu się do „Strefy dla członków DOIIB”.  Rozpoczęcie zapisów  planowane jest na 10 maja o godz. 12.00. 

 

Prosimy nie zgłaszać udziału do biura DOIIB drogą e-mail lub telefonicznie – pracownicy biura Izby nie mają dostępu do „Strefy dla członków DOIIB”, a więc nie mogą Państwa zapisać.