Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Obchody X-lecia DOIIB

Szanowni Państwo!

Forum Inżynierskie DOIIB, które odbyło się 7 września 2011 r. w Polanicy Zdroju, rozpoczęło obchody X-lecia Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Okręgowa Rada DOIIB na posiedzeniu 9 czerwca 2011 r. podjęła uchwałę, w której postanowiła, że obchody X-lecia DOIIB w obwodach wyborczych/powiatach zostaną zorganizowane jako cykl spotkań szkoleniowo-integracyjnych członków tych obwodów z przedstawicielami Rady i innych organów DOIIB w okresie wrzesień 2011 – październik 2012.
Wybór tematyki i formy spotkań Rada postanowiła pozostawić obwodowym środowiskom członków DOIIB.

Jako pierwsze, z inicjatywy członków DOIIB z powiatu kłodzkiego i ząbkowickiego, zostanie zorganizowane spotkanie w Polanicy Zdroju w dniach 21-22.10.2011 r. Dla członków DOIIB z powiatu głogowskiego, legnickiego, lubińskiego i polkowickiego zaplanowano spotkanie w Legnicy w dniu 27.10.2011 r., a dla członków DOIIB z powiatu dzierżoniowskiego, świdnickiego i wałbrzyskiego – w Świdnicy w dniu 05.11.2011 r.

Lista wydarzeń związanych z obchodami jubileuszu Izby jest otwarta.