Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Lista delegatów

Delegaci na Zjazd Krajowy

1. Babik Ryszard
2. Duch-Mackaniec Danuta
3. Ficner Anna
4. FokczyńskI Jacek
5. Hotała Eugeniusz
6. Kaczyńska Grażyna
7. Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata
8. Olichwer Tadeusz
9. Paginowska Danuta
10. Pawłowski Andrzej
11. Ponisz Tadeusz
12. Rotter Ryszard
13. Rybiańska Roma
15. Stojewski Stanisław
16. Szczepański Janusz
17. Wnęk Zbigniew
18. Zwoździak Piotr