Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

O ETYCE ZAWODOWEJ W TV DOIIB

Zapraszamy do obejrzenia i posłuchania 3 wykładów o etyce zawodowej wygłoszonych na konferencji PIIB „Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa – fundamentem zaufania społecznego” w dniu 16.03.2017 r. w Warszawie. Reportaż z Konferencji będzie dostępny w najbliższym czasie. 

Wejście na stronę TV DOIIB poprzez zakładkę na stronie internetowej DOIIB:  doiib.test.sisms.pl