Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

NOWY NUMER "BUDOWNICTWA DOLNOŚLĄSKIEGO"

Na stronie internetowej DOIIB https://doiib.test.sisms.pl/var/userfiles/Biuletyn/BUDOWNICTWO%2022%20internet.pdf ukazał się nowy, pierwszy w tym roku, numer czasopisma DOIIB „Budownictwo Dolnośląskie”. Czasopismo zawiera wiele interesujących artykułów, w tym dotyczących historii architektury oraz ważnych wydarzeń w naszym samorządzie.

 

Zachęcamy do lektury.