Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

NOWY NUMER "BUDOWNICTWA DOLNOŚLĄSKIEGO"

Ukazał się, pierwszy w tym roku, numer czasopisma DOIIB „Budownictwo Dolnośląskie”, w którym zaprezentowane są najciekawsze wydarzenia w naszym, dolnośląskim środowisku zawodowym w ostatnich miesięcy. Zaprezentowani zostali m.in. laureaci konkursu „Inżynier Roku” oraz ciekawe realizacje różnych obiektów budowlanych na Dolnym Śląsku. Jak zwykle, jest też zaproszenie do zwiedzania kolejnych, niezwykłych zakątków naszego regionu. Zachęcamy do lektury tego czasopisma, dostępnego również w wersji elektronicznej na stronie internetowej DOIIB.