Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

NOWY NUMER CZASOPISMA "BUDOWNICTWO DOLNOŚLĄSKIE"

Ukazał się, drugi w tym roku, numer czasopisma DOIIB „Budownictwo Dolnośląskie”, w którym zaprezentowane są najciekawsze wydarzenia w naszym dolnośląskim środowisku samorządowym z ostatnich miesięcy. Przedstawione są wyniki wyborów do organów statutowych DOIIB oraz relacje z ostatnich i pierwszych posiedzeń okręgowej rady III i IV kadencji. Jak zwykle przedstawione są interesujące obiekty budowlane powstałe na Dolnym Śląsku. Jest też zaproszenie do zwiedzania kolejnych, niezwykłych zakątków naszego regionu. Zachęcamy do lektury tego czasopisma, dostępnego również w wersji elektronicznej na stronie internetowej DOIIB.