Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

NOWY NUMER CZASOPISMA DOIIB "BUDOWNICTWO DOLNOŚLĄSKIE"

Zachęcamy do lektury nowego numeru 3/2013 naszego czasopisma „Budownictwo Dolnośląskie”, który jest już dostępny w wersji elektronicznej na naszej stronie internetowej.