Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Nowy numer czasopisma BUDOWNICTWO DOLNOŚLĄSKIE

NOWY NUMER CZASOPISMA „BUDOWNICTWO DOLNOŚLĄSKIE” 

Na stronie internetowej DOIIB zamieszczony został kolejny numer naszego czasopisma technicznego „Budownictwo Dolnośląskie”. Zachęcamy do przeczytania zamieszczonych w nim artykułów i przekazywania opinii i sugestii co do jego zawartości na adres redakcji: redakcja@doiib.test.sisms.pl