Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

NOWY NUMER BUDOWNICTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Zachęcamy do lektury najnowszego numeru czasopisma DOIIB „Budownictwo Dolnośląskie”, którego wersja internetowa zamieszczona jest na naszej stronie internetowej. Jest na niej zakładka graficzna tego czasopisma, a strona internetowa to:  https://doiib.test.sisms.pl/budownictwo-dolnoslaskie .

 

Życzymy ciekawej lektury