Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

NOWY NUMER BUDOWNICTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Na stronie internetowej DOIIB  https://doiib.test.sisms.pl/budownictwo-dolnoslaskie ukazał się nowy numer 2/2017 naszego kwartalnika Budownictwo Dolnośląskie. Jak zwykle zawiera on bardzo interesujące artykuły problemowe i informacyjne. Każdy inżynier budownictwa znajdzie w nim coś interesującego. Zachęcamy do lektury.