Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

NOWY, JUBILEUSZOWY NUMER CZASOPISMA "BUDOWNICTWO DOLNOŚLĄSKIE"


Zachęcamy do lektury najnowszego numeru czasopisma „Budownictwo Dolnośląskie”, poświęconego X-leciu działalności Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Lektura tego specjalnego wydania będzie okazją do wspomnień oraz refleksji nad kondycją i przyszłością naszej dolnośląskiej organizacji samorządowej. To specjalne wydanie czasopisma będzie rozdawane uczestnikom spotkań szkoleniowych oraz spotkań okolicznościowych. Otrzymają go także (jak i każde poprzednie wydanie) różne organy i instytucje na Dolnym Śląsku, a także inne Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa. Najnowszy numer czasopisma dostępny jest tutaj.