Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

NOWE WYKŁADY SZKOLENIOWE – PRAWO BUDOWLANE W PRAKTYCE

Informujemy naszych członków, że na stronie DOIIB w „Strefie dla Członków DOIIB” w zakładce „Szkolenia przez internet” zostały udostępnione trzy kolejne wykłady szkoleniowe z zakresu Prawa budowlanego.  

Tematyka szkoleń obejmuje zagadnienia prawne związane z różnymi etapami realizacji procesu inwestycyjnego. Wykłady uwzględniają najnowsze orzecznictwa sądów administracyjnych w tych sprawach. Szkolenia prowadzi Naczelnik Wydziału Orzecznictwa Administracyjnego Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego –  Pani Agnieszka Znamiec. 

Szkolenie nr 1
“Obowiązki i uprawnienia inwestora związane z procesem inwestycyjnym w świetle ustawy Prawo Budowlane oraz orzecznictwa sądów administracyjnych.”
(nagranie z dnia 18.09.2012)

Szkolenie nr 2
“Etapy realizacji zamierzenia inwestycyjnego.”
(nagranie z dnia 18.09.2012)

Szkolenie nr 3
Zakończenie procesu inwestycyjnego – aspekt prawny, procedury.
(nagranie z dnia 18.09.2012)

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z prezentowaną tematyką. Jednocześnie oczekujemy  konstruktywnych wniosków i spostrzeżeń, a także propozycji tematów kolejnych szkoleń pod adresem:  adm@doiib.test.sisms.pl.