Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

NOWE WYDANIE "KATALOGU INŻYNIERA"

„KATALOG INŻYNIERA” edycja 2014/2015 – katalog dla członków PIIB

Zamów bezpłatną publikację – wypełnij  na stronie


www.kataloginzyniera.pl

„KATALOG INŻYNIERA” to publikacja, w której zamieszczamy oferty firm zajmujących się produkcją, dystrybucją, a także wykonawstwem w zakresie szeroko rozumianej branży budowlanej i instalacyjnej. Dane o produktach i ich najważniejsze parametry techniczne umieszczone są w tabelkach. Dzięki temu informacje są przedstawione w czytelny i przejrzysty sposób oraz ułatwiają szybkie odnalezienie tego, co jest dla Państwa najistotniejsze. Zamieszczona charakterystyka produktów jest ściśle konsultowana z naszymi Klientami.

Aktualnie pracujemy nad VII edycją wydania, termin druku – grudzień 2014 r.

Dystrybucja „KATALOGU INŻYNIERA” jest imienna – publikacja jest wysyłana do osób, które złożą zamówienie i są członkami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Główne działy:

•materiały budowlane i wykończeniowe

 

•materiały instalacyjne

 

•sprzęt budowlany i transport

 

•oprogramowanie komputerowe

 

•firmy produkcyjne i wykonawcze

 

•nowości i technologie

„KATALOG INŻYNIERA” zawiera szczegółowe parametry techniczne materiałów konstrukcyjnych, hydro-i termoizolacyjnych, elewacyjnych i wykończeniowych. Zamieszczane są opisy produktów z branży pokryć dachowych, stolarki otworowej i bram, posadzek i nawierzchni, chemii budowlanej, urządzeń dźwigowych oraz sprzętu budowlanego. Kolejny duży dział jest poświęcony urządzeniom i materiałom stosowanych w instalacjach sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz elektrycznych.
W publikacji zamieszczamy także informacje o programach komputerowych wykorzystywanych przez, m.in. konstruktorów, projektantów czy kosztorysantów. Tak jak i w latach ubiegłych również i w tym roku firmy wykonawcze mają swoje miejsce w katalogu – dział Prezentacje firm, który został poszerzony o prezentacje przedsiębiorstw produkcyjnych. Ponadto w tym roku będziemy również zamieszczać artykuły dotyczące nowych i ciekawych technologii budowlanych, a także zastosowania produktów w praktyce – w dziale Nowości i technologie.

Publikacja zostanie wysłana wraz z miesięcznikiem „Inżynier Budownictwa”, na koszt wydawcy,
na przełomie 2014/2015 r.

Dla członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa katalog jest bezpłatny.

Ilość egzemplarzy jest ograniczona, dlatego zachęcamy do szybkiego składania zamówień
na publikację.

W celu złożenia zamówienia na katalog należy wypełnić formularz zamieszczony na stronie: www.kataloginzyniera.pl