Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

NOWE SZKOLENIE DLA ELEKTRYKÓW

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza Członków Izby na szkolenie pt.:

NOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PRZY URZĄDZENIACH ENERGETYCZNYCH

które odbędzie się:

11 marca 2014 r. (wtorek) w godz. 11.00-15.00 w Jeleniej Górze

18 marca 2014 r. (wtorek) w godz. 11.00-15.00 w Wałbrzychu

25 marca 2014 r. (wtorek) w godz. 11.00-15.00 w Legnicy

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj