Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Nowa zakładka w "strefie dla Członków DOIIB"

REFLEKSJE I WSPOMNIENIA

to nowa zakładka w „strefie dla Członków DOIIB”, w której chcemy publikować teksty naszych Członków o sprawach, które ich dotyczą,  wspomnienia, materiały dyskusyjne, opisy dokonań nie tylko zawodowych.
Pierwszy zamieszczony tekst dotyczy naszego Kolegi, który odszedł od nas w kwietniu tego roku. Część osób na pewno Go znało, część będzie miało okazję poznać autora konstrukcji, które codziennie oglądamy we Wrocławiu. Dzięki temu, wiele ciekawych budowli przestanie być anonimowych i będą kojarzone z konkretnymi projektantami i budowniczymi.