Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

NOT WE WROCŁAWIU ORGANIZUJE KURSY JĘZYKÓW OBCYCH – TECHNICZNYCH

Wrocławska Rada  Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT wraz ze Szkołą Języków Obcych COSMOPOLITAN we Wrocławiu organizuje specjalistyczne kursy nauki języków obcych dla inżynierów i techników z branży budowlanej.  Zachęcamy do zainteresowania się tą ofertą i przypominamy o możliwości uzyskania indywidualnego dofinansowania tego i innych szkoleń, zgodnie z regulaminem, uchwalonym przez Radę DOIIB  http://doiib.test.sisms.pl/informacje-ogolne5 . Maksymalna kwota indywidulanego dofinansowania w roku 2016 wynosi 600 zł.

 

Szczegóły dotyczące kursów językowych zawarte sa w załączniku do tej informacji.