Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

News ZPR DOIIB – nad czym pracuje aktualnie Zespół Prawno-Regulaminowy DOIIB

Podsumowanie konsultacji publicznych wskazówek dot. Koncepcji Rozwoju Społeczności Energetycznych

Link https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/zakonczenie-konsultacji-wskazowek-dla-koncepcji-rozwoju

Aktualnie opiniowane:

Analiza regulacji prawnych w kontekście następstw oraz ewentualnych zagrożeń związanych z odwołaniem stanu zagrożenia epidemią.

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących obiektów budowlanych do produkcji, wykorzystywania lub magazynowania nadtlenków organicznych, pobraną ze strony RCL

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących obiektów budowlanych do produkcji, wykorzystywania lub magazynowania nadtlenków organicznych

Rządowy projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących (druk nr 3070)

Analiza aktualnie opracowywanego prawa europejskiego w zakresie całkowitego zakazu wykorzystania paliw kopalnych w tym gazu do celów ogrzewania

Projekt zmian w ustawie prawo budowlane i innych ustaw:https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12364751/katalog/12916037#12916037