Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

NASZA DRUŻYNA ROWEROWA SPISAŁA SIĘ WSPANIALE W BIESZCZADACH

Podczas odbywających się I Mistrzostw Inżynierów Budownictwa w Jeździe Rowerowej na Orientację reprezentacja DOIIB w składzie: Jarosław Broda, Adam Leńczyk i Dorota  Aulich-Koszalkowska zajęła II miejsce tuż za reprezentacja gospodarzy i organizatora mistrzostw z Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W konkurencji indywidualnej mężczyzn Pan Jarosław Broda zajął III miejsce. Zawody odbywały się w miejscowości Czarna Górna w powiecie Bieszczadzkim  pod patronatem Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Cieszymy się z sukcesu naszych reprezentantów i składamy im serdeczne gratulacje, życząc im kolejnych sukcesów sportowych i zawodowych. W załączeniu dokumentacja fotograficzna z przebiegu zawodów, udostępniona przez PDK OIIB.