Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

NAJNOWSZA WERSJA USTAWY DEREGULACYJNEJ

Informujemy Członków DOIIB oraz inne osoby zainteresowane, że  na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości został zamieszczony projekt ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o ułatwianiu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. W załączeniu zamieszczamy pismo Prezesa Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa mgr inż. Andrzeja Rocha Dobruckiego w sprawie projektu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o ułatwianiu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych oraz tekst projektu. Prosimy o  zapoznanie z proponowanymi rozwiązaniami w tak ważnych dla nas kwestiach, a ewentualne uwagi prosimy kierować do biura DOIIB  (adres e-mail: dos@doiib.test.sisms.pl).