Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

NAGRODA BRANŻOWA "PASCAL 2016"

Stowarzyszenie Polska Wentylacja  zaprasza Członków DOIIB do udziału w kolejnej edycji nagrody branżowej PASCAL 2016. Nagroda jest przyznawana za niestandardowe, wyróżniające się projekty wentylacji, klimatyzacji i chłodzenia w budynkach. Ideą nagrody jest promowanie myśli inżynierskiej, wskazywanie dobrych wzorów, nagradzanie osób i firm za nieszablonowe koncepcje inżynierskie oraz rzetelność zawodową. Ideą nagród PASCAL jest również podkreślenie roli inżynierów branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej w procesie projektowym i ich wkładu w dzieło budowlane. Do nagród PASCAL 2016 mogą być nominowani wyłącznie autorzy instalacji i to oni zostaną nagrodzeni statuetką, ale zgłoszenia może dokonać zarówno specjalista branżowy, architekt, jak i biuro projektowe oraz inni uczestnicy procesu budowlanego w tym organizacje branżowe. Zgłoszenia do nagrody są przyjmowane do 21 grudnia 2015 r.

 

Informacje dotyczące nagród i procedury zgłaszania: Pani Aleksandra Kuśmierczyk tel. 022 542 43 14, e-mail: pascal@wentylacja.org.pl

 

W pliku do pobrania – Zasady zgłoszenia projektu oraz formularz zgłoszenia.