Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

NAGRODA BRANŻOWA PASCAL 2022

Stowarzyszenie Polska Wentylacja już po raz VIII przyzna Nagrody Branżowe PASCAL za najciekawsze projekty instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych. Celem nagrody jest promowanie myśli inżynierskiej, wskazywanie dobrych wzorów, honorowanie autorów instalacji za wyróżniające się koncepcje projektowe oraz rzetelność zawodową, jak również podkreślenie roli inżynierów branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej w procesie projektowym i ich wkład w dzieło budowlane. Do nagrody można zgłosić zmodernizowane lub nowe obiekty oddane do użytku w latach 2020-2021.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 17 grudnia 2021 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: http://nagrodapascal.pl/