Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

NAGRODA BRANŻOWA PASCAL 2021

Stowarzyszenie Polska Wentylacja już po raz VII przyzna Nagrody Branżowe PASCAL za najciekawsze projekty instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych. Celem nagrody jest promowanie myśli inżynierskiej, wskazywanie dobrych wzorów, honorowanie autorów instalacji za wyróżniające się koncepcje projektowe oraz rzetelność zawodową, jak również podkreślenie roli inżynierów branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej w procesie projektowym i ich wkład w dzieło budowlane. Do nagrody można zgłosić projekt instalacji wykonany w budynku, który został oddany do użytkowania w 2019 lub 2020 r., przy czym nie jest istotne jak długo trwały prace projektowe.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 grudnia 2020 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.nagrodapascal.pl