Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

NADZWYCZAJNY ZJAZD W ROKU JUBILEUSZU PIIB

W roku obchodów X-lecia działalności naszego samorządu zawodowego odbył się Nadzwyczajny Jubileuszowy Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Uroczyste obrady Zjazdu miały miejsce 11 października 2012 r. w Sali Wielkiej (Balowej) Zamku Królewskiego w Warszawie. Udział w obradach wzięli udział m.in.: Bogdan Borusewicz – Marszałek Senatu RP, Olgierd Dziekoński – minister w Kancelarii Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, posłowie i senatorowie, przedstawiciele ministerstw i urzędów centralnych,  przedstawiciele innych krajowych i zagranicznych samorządów zawodowych (głównie inżynierów i architektów) oraz delegaci na Krajowe Zjazdy PIIB.   W czasie uroczystych obrad minister Olgierd Dziekoński odczytał list Bronisława Komorowskiego do uczestników Zjazdu oraz wręczył zasłużonym członkom Izby ordery i odznaczenia nadane przez Prezydenta RP.  Wśród odznaczonych był Z-ca Przewodniczącego Rady DOIIB – Tadeusz Olichwer, który odznaczony został Złotym Medalem za Długoletnią Służbę. Delegaci przyjęli przez aklamację „Rezolucję Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu PIIB”, której tekst zamieszczony jest w załączniku do niniejszej wiadomości. Dołączone są również wybrane fotografie z przebiegu Zjazdu.