Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

MULTIPAKIETY OK SYSTEM DLA CZŁONKÓW DOIIB

Firma OK System Polska  S.A. zaproponowała DOIIB  pakiety sportowe dla członków DOIIB. Opłaty za pakiety są uzależnione od wielkości grupy, rodzaju pakietu oraz częstotliwości korzystania z zajęć.


Warunkiem uruchomienia projektu jest zebranie grupy w ilości 10 osób – członków DOIIB. 

 

Po uruchomieniu projektu członkowie DOIIB zainteresowani zakupem pakietu będą mogli się zarejestrować (z możliwością zarejestrowania również członków rodziny i osób towarzyszących)  na specjalnej stronie internetowej utworzonej przez OK SYSTEM i dedykowanej dla członków DOIIB.

 

DOIIB nie partycypuje w kosztach zakupu pakietu i nie pośredniczy w płatnościach za zakupione pakiety.

Prosimy o zgłaszanie chęci przystąpienia do grupy na adres e-mail: dos@doiib.test.sisms.pl do 26.02.2018 r.

 

Oferta OK SYSTEM – w pliku do pobrania.